fbpx

Povinně zveřejňované informace

Postup při odvolání proti vydanému rozhodnutí

Vyšší odborná škola Mediální tvorby vydává v souladu s § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění, Rozhodnutí o přijetí ke studiu studentů vyšší odborné školy.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho doručení studentovi. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele vyšší odborné školy Ing. Radana Jüngera., jejíž činnosti vykonává Vyšší odborná škola Mediální tvorby a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Podle ust. § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění, musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 téhož zákona, musí obsahovat údaje, proti kterým rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo.

Honí se ti hlavou spousta dotazů?

Ozvi se Markétě nebo se za námi rovnou stav…

Určitě nás nezapomeň sledovat na sítích!

ADRESA ŠKOLY

VOŠ Mediální tvorby
Matrosovova 833/14
Ostrava – Mariánské Hory
709 00

KONTAKT

Kancelář: +420 777 77 47 47
Email : info@vosmet.cz

JSME TADY PRO TEBE

Od pondělí do čtvrtku

V pátek

8:30 – 14:00

8:00 – 12:00