Na kolik u nás studium vyjde

Cena je rozdílná pro kombinovanou a prezenční formu vzdělávání.

Sleva 10% platí do 31. 8. 2024

Denní forma vzdělávání

19 900 Kč / rok
17 900 Kč / rok
 • 3-leté studium
 • Zakončeno absolutoriem (titul DiS.)
 • Maximum praxe v médiích i jinde
 • Tvorba vlastních projektů
 • Zakázky pro reálné klienty
 • Mentoring od profíků
 • Zapůjčení techniky
 • Využití multimediálního studia
 • Super přátelské vedení školy
 • Studenti naladění na stejnou notu
 • Důležité kontakty pro tvoji kariéru
 • Pravé italské esspreso ... kdykoliv
 • Bufet a jídelna
 • Pátky na praktickou tvorbu
 • Studium jen o víkendu
Podej přihlášku na denní studium
Sleva 10% platí do 31. 8. 2024

Kombinovaná forma vzdělávání

Máš 26 let nebo více?

9 900 Kč / rok
8 900 Kč / rok
 • podmínkou této výše školného je věk 26 let a více!
 • pokud máš méně než 26 let, vztahuje se na tebe standardní školné, viz denní forma
 • 3-leté studium
 • Zakončeno absolutoriem (titul DiS.)
 • Maximum praxe v médiích i jinde
 • Tvorba vlastních projektů
 • Mentoring od profíků
 • Zapůjčení techniky
 • Využití multimediálního studia
 • Super přátelské vedení školy
 • Studenti naladění na stejnou notu
 • Důležité kontakty pro tvoji kariéru
 • Pravé italské esspreso ... kdykoliv
 • Bufet
 • Studium jen o sobotách
Podej přihlášku teď a studuj levně

Uchazečka

Vyplníš e-přihlášku

Klikni na tlačítko e-přihláška a vyplň ji, zabere ti to asi 3 minuty.

Podat přihlášku

Stipendium až 30 %

Prospěchové stipendium až do výše 30% slevy z předepsaného školného, můžeš získat na základě dobrých studijních výsledků v prezenční nebo kombinované formě.

Sociální stipendium můžeš získat až do výše 100% slevy z předepsaného školného. Stipendium je financováno fondem zřizovatele školy.

Podmínky pro přiznání prospěchového i sociálního stipendia se řídí vnitřním předpisem školy.

Školné je možno rozdělit na pololetní či měsíční splátky. Informace na studijním oddělení školy.

Zvýhodněná nabídka

Studuj s kamarádem.

 • platí pro školní rok 2022/23,
 • činí 50% ročního školného,
 • mohou využít všichni studenti VOŠMET,
 • vzniká v případě, že kamarád bude studovat alespoň jeden rok a hradí řádně školné,
 • vzniká také pro toho, kdo doporučil a hradí řádně školné,
 • kamarád uvede v přihlášce jméno, kdo jej ke studiu doporučil,
 • vyúčtování proběhne nejpozději v únoru 2023, na zvýhodněné školné není právní nárok.
Studuj