Předměty, které tě posunou kupředu

Studijní plán nezahrnuje fantastické workshopy všeho druhu, které tě taky čekají.

Reklamní, studiová a reportážní Fotografie

2 semestry

Naučíš se, co je podstatné pro fotografii, jak vnímat světlo, komponovat a jak hledat vhodné téma. Nefotografové se naučí analyticky rozeznávat dobré fotografie od horších a fotografové se díky praktickým cvičením naučí, jak realizovat své projekty „od A do Z“.

Co se naučíš

 • Tipy a triky ve fotografování
 • Reportážní fotografie
 • Úprava fotek
 • Jak nastavit foťák
 • Jak pracovat se světlem

Reklamní & mediální Tvůrčí seminář

 • 5 semestrů
 • TOP předmět mezi studenty

Nahlédneš do „redakční kuchyně“, naučíš se pracovat s mikrofonem a kamerou ve studiu i v terénu, poznáš blíže práci lidí v různých typech médií.

Co se naučíš

 • Práce s mikrofonem
 • Práce v multimediálním studiu
 • Příprava rozhovoru
 • Práce v terénu
 • Jak pracovat s informacemi

Reklamní a filmová Kamera

 • 2 semestry
 • Špičková technika

Naučíš se základy práce s kamerou a střihem tak, abys mohl začít točit atraktivní videa. Budeš umět používat studiovou techniku a software ke zpracování obrazu i zvuku.

Co se naučíš

 • Zásady práce s kamerou
 • Správná kompozice
 • Kreativní práce se světlem
 • Úprava videa
 • Jak nastavit kameru

Rádio a televize Komunikační dovednosti

 • 2 semestry
 • Praxe v moderním multimediálním studiu

Správná komunikace je základem každého úspěchu. Zábavnou a kreativní formou se naučíš zvládat jakékoli komunikační situace.

Co se naučíš

 • Prezentovat
 • Argumentovat
 • Vyjednávat
 • Týmová komunikace a spolupráce
 • Verbální i neverbální komunikace

Bude se ti hodit

Předměty, díky kterým doplníš praxi

Marketingová komunikace

1 semestr

Teorie je sice základ, ale praxe a trénink tě naučí využívat všechny marketingové nástroje tak, ať to dává smysl a má efekt. Vyzkoušíš si autentické a reálné situace, které využiješ ve své praxi.

Online marketing

1 semestr

Online marketing každým dnem nabírá na větší a větší důležitosti a my tě naučíme, jak z toho vytěžit maximum. A hlavně máme pro tebe skvělou příležitost… během výuky budeš tvořit příspěvky na sociální sítě školy!

Mediální studia

4 semestry

Každý člověk pohybující se ve světě médií, marketingu PR či jakékoliv jiné tvůrčí činnosti by měl chápat dění kolem něj v souvislostech a kriticky vyhodnocovat informace, které jsou mu předkládány. V mediálních studiích si řekneme, jak na to.

Krizová komunikace

1 semestr

Nenech se zaskočit otázkou novináře či nečekanou situací a vyřeš vše bez zmatků a s elegancí profesionála! Nauč se odhadnout rizika, připrav krizový plán a osvoj si fungující návyky komunikace pod tlakem času a stresu. Protože kdo je připraven, nebývá překvapen!

Český jazyk

4 semestry

Čeština je předmět, ve kterém se naučíš nejen to, jak správně mluvit, ale i psát bez chyb. A hrubka v životopisu pro budoucího zaměstnavatele vypadá opravdu hloupě.

Stylistika

2 semestry

Vybrat správné slovo, které vystihuje přesně to, co chceme říct, není pokaždé jednoduché. A při práci ve studiu se naučíš, že krátký proslov se dá zvládnout i bez „vycpávkových“ slov prostě a vlastně.

Žurnalistické žánry

1 semestr

Napsat zprávu tak, abyste zaujali čtenáře, není vůbec lehké. Napsat reportáž, komentář či glosu, to je ještě těžší. V našich hodinách se to ale naučíš! A také se dozvíš, co to je obrácená pyramida.

Redigování textů

2 semestry

Editor, který text rediguje, musí věnovat pozornost hned několika věcem najednou. Hledá chyby češtinářské, věcné a zároveň přemýšlí nad tím, jak text zjednodušit. A je to předmět, díky kterému si obohatíš své znalosti v mnoha oborech.

Podnikání v médiích

2 semestry

Co je to vlastně podnikání a jak podnikat úspěšně? V tomto předmětu poznáš interaktivní formou teorii podnikání, pochopíš správnou cenotvorbu, a hlavně si prakticky podnikání vyzkoušíš.

Informační technologie

5 semestrů

Nečekej návod na ovládání počítače nebo teorii, jak funguje. Tady se naučíš pracovat s grafikou od základů až po složitější cvičení, ale vždy zábavnou formou! Nebude chybět ani tvorba vlastní webové stránky či firemní identity.

Management

1 semestr

Někdo jasně ví, že chce být šéf. Ale i ten, který říká, že by nikdy lidi vést nechtěl, se stejně s nimi potkává. Naučíš se interaktivní a kreativní techniky vedení lidí.

Výzkum médií

2 semestry

Proč zkoumat média a veřejné mínění? Jak poznat kvalitní a nekvalitní průzkum? Co je při takovém výzkumu důležité? Na tyto otázky (a mnoho dalších) ti odpovíme!

Psychologie

2 semestry

V tomto předmětu budeš mít příležitost k sebepoznání v oblasti svého budoucího profesního směřování, naučíš se asertivně komunikovat a seznámíš se se způsoby, jak pracovat se stresem a psychickou zátěží. Celý semestr se budeš věnovat kreativitě, tvořivosti a psychologii reklamy.

Základy ekonomiky médií

1 semestr

Získáš povědomí o ekonomickém dění u nás i ve světě a budeš umět reagovat a diskutovat nad základními medializovanými tématy z oblasti mikro a makroekonomie.

Reklama a reklamní tvorba

2 semestry

Reklama na nás působí po celý den, a to až 5 000krát! Je to soubor kreativity, pocitů, umění využít okamžitý nápad. Reklama prodává! My tě naučíme, jak na to!

Sociologie médií

1 semestr

Budeš moci chápat a reflektovat ze sociologického pohledu vztah mezi médii a společností, ve které žijeme.

Anglický jazyk

5 semestrů

Zlepšíš si svou schopnost komunikovat v angličtině! Dostaneš možnost číst, poslouchat, psát a především mluvit anglicky o kulturních, ekonomických, společenských a jiných tématech.

Politologie

1 semestr

Naučím tě hledat souvislosti v tom, co se děje okolo nás a ve světě. Získáš argumenty proti dezinformacím a zlepšíš si kritické myšlení.

Španělský jazyk

4 semestry

V našich lekcích se naučíš základy jazyka… mluvit, rozumět, číst a psát španělsky!

Německý jazyk

4 semestry

V němčině se naučíš porozumět základní běžné konverzaci, odpovídat na otázky a sám se taky ostatních ptát na to, co tě zajímá. Mrkneme se i na německou gramatiku a vyzkoušíme si pracovat s texty, kterým úplně nerozumíme, ale které se naučíme rozklíčovat.

Etika a právo v médiích

1 semestr

Už jsi někdy slyšel o aféře Watergate, „náhubkovém zákonu“, etickém kodexu nebo „kuřimské kauze?“ Jak vlastně novinář chrání svůj zdroj a co obsahuje tiskový zákon? Naučíš se, čím se při práci v médiích musíš řídit, ať „nenarazíš“.

Rétorika

1 semestr

Rétorika patří k nejstarším jazykovým disciplínám. Kvalita mluvené řeči, správná výslovnost, jasná formulace vyřčeného a pohotové vyjadřování: to by mělo být erbovním znakem každého vzdělaného člověka.

PR a korporátní komunikace

2 semestry

V předmětu PR se naučíš budovat vztahy s externí i interní veřejností, získáš dovednosti ovládání nástrojů a technik PR, díky kterým budeš ovlivňovat mínění i postoje cílových skupin a získávat od nich zpětnou vazbu. V korporátní komunikaci se budeme zabývat budováním značky a jejího mediálního obrazu či tvorbou společensky odpovědné komunikace.

Zajímá tě něco dalšího?

Neváhej a kontaktuj nás na jedné z těchto platforem.