Storyboard

Před zahájením jakéhokoli natáčecího projektu je nezbytné mít jasnou představu o účelu, sdělení a cílovém publiku videa. Tato fáze zahrnuje brainstorming, psaní scénářů, storyboarding, vyhledávání umístění, obsazení a plánování. Správné plánování vám může pomoci vyhnout se překročení času a rozpočtu a zajistit hladký chod výroby.

Zachycení kvalitního záznamu a zvuku je dalším důležitým prvkem úspěšné tvorby videa. I když je důležité mít dobrý obraz, kvalita zvuku je často přehlížena. Pro zachycení kvalitního zvuku je důležité použít vyhrazený mikrofon, umístit mikrofon blízko k objektu a upřednostnit umístění mikrofonu. Kromě toho je při pořizování záznamu nezbytné vzít v úvahu osvětlení, úhly kamery a kompozici. Toto vše zohledňujeme při výuce práce s kamerou.