Identifikace cílové skupiny je klíčovým prvkem reklamní tvorby. Je důležité znát demografické údaje, chování a preference potenciálních zákazníků.

Definování jasných cílů kampaně je nezbytné. Cíle mohou zahrnovat zvýšení prodeje, zlepšení povědomí o značce, získání nových zákazníků nebo udržení stávajících.

Vytvoření kreativní strategie zahrnuje rozhodnutí o obsahu, tónu a stylu reklamy. Musí být v souladu s cíli kampaně a atraktivní pro cílovou skupinu.