Něco málo z toho, co se během studia dozvíš Mediální komunikace si bere z každého odvětví to nejlepší

Témata, která během studia budeme probírat, by vydala na pár stránek. Níže jsme vypsali pár nejzajímavějších.

Marketing a reklama

 • Marketingová a reklamní strategie
 • Kvalitativní a kvantitativní uživatelský výzkum
 • Cílové skupiny — komunikace a ovlivňování
 • Účinná reklamní kampaň
 • Brand management
 • Psychologie prodeje

Projektové řízení

 • Analýza rizika mediálního projektu
 • Informační zdroje pro projekty
 • Nejefektivnější využítí času a organizace projektu

Mediální komunikace

 • Pravidla komunikace na sociálních sítích
 • Fungování rádia a televize
 • Příprava rozhlasové nebo televizní reportáže
 • Pravidla mluvené komunikace
 • Kreativní PR
 • Krizová komunikace
 • Nejúčinnější metody copywritingu

Aby toho nebylo málo, dozvíš se jak...

 • sestavit brand a komunikaci na sociálních sítích a tvořit základnu fanoušků
 • sestavit rozpočet na marketing a reklamu
 • vytvořit cíle a strukturu reklamní kampaně
 • tvořit marketingovou a reklamní strategii, zaměřenou na danou cílovku
 • vybrat správnou skupinu respondentů
 • dělat uživatelský výzkum pro reklamní a marketingové účely
 • psát neprůstřelné texty pro jednotlivé typy médií od facebooku až po noviny
 • vytvořit komunikační strategii a jak ji průběžně zdokonalovat
 • vytvořit účinný reklamní text
 • zjistit, co motivuje cílovou skupinu k nákupu
 • rozpoznat a aplikovat jednotlivé publicistické styly
 • vytvářet profesionální sazbu do tištěných médií formou vlastního časopisu
 • dělat dokonalé reklamní fotografie
 • natáčet profesionální video (na mobilu i kamerou) a jak na jeho postprodukci
 • moderovat v rádiu a v televizi
 • používat asertivní techniky v komunikaci
 • správně zacházet s hlasem a artikulovat
 • zvládnout trému při vystoupení
 • skvěle komunikovat v cizím jazyce od rodilých mluvčích (angličtina)
 • efektivně používat psychologii prodeje