Moderování před publikem je umění, které vyžaduje komunikativní dovednosti, znalost tématu a schopnost rychlé reakce. Cílem moderátora je vytvořit prostředí, ve kterém mohou účastníci svobodně vyjadřovat své názory a přispívat k diskusi. Toto vše se prakticky vyučuje a součástí jsou autentické návštěvy v rádiích a televizi.