Konference PSYCHOMÉDIA 2024

Konference PSYCHOMÉDIA 2024

Ve čtvrtek 18. 4. 2024 u nás proběhla tradiční studentská konference, tentokrát na téma Psychomédia.

Stejně jako každý rok, se i tento konala na VOŠMETU konference, kterou organizují studenti naší školy společně s vybranými učiteli. Tentokrát na téma PSYCHOMÉDIA, tedy jakým způsobem působí média na naší psychiku, co jsou to hoaxy a dezinformace a jak to všechno může ovlivňovat naše emoce a chování.

Na konferenci jsme si jako diváky pozvali studenty 3. ročníku třech ostravských středních škol - Střední školu služeb a podnikání v Ostravě Porubě, Střední školu PRIGO z Hrabůvky a Střední uměleckou školu z Poděbradovy ulice. Zúčastnit se ale může každý z řad veřejnosti po předchozí domluvě.

Jako přednášející naše pozvání přijali dva doktoranti MUNI Mgr. Lukáš Slavík a Mgr. Nikol Kvardová, kteří mluvili o tématu trochu odborněji, dále Kateřina Kümpel z organizace ZVOL SI INFO (https://zvolsi.info/), která se zabývá aktuálním děním, médii, dezinformacemi a jinými nástrahamy online světa. A nakonec i psycholožka, koučka a lektorka Mgr. et Mgr. Petra Mařádková, která taktéž vyučuje předmět pracovní psychologie na naší škole. Jsme moc rádi, že naše pozváni přijali a přes videomeeting se k nám připojili i dva influenceři LUKEFRY A JIRKA VYSVĚTLUJE VĚCI, kteří zúčastněným nejdříve povykládali, jakým způsobem na internetu vystupují a poté ochotně odpovídali na různé dotazy z řad publika. Během přednášek bylo pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení a nakonec se mohli zúčastnit také připravených workshopu na různá témata (např. fotografie, grafika, workshop s Kateřinou Kümpel), které vedly nejčastěji studenti naší školy, ale byla to také příležitost prohlédnout si prostory a učebny VOŠMETU nebo si vyzkoušet techniku, kterou škola nabízí.

Velký dík za uskutečnění celé akce patří vedoucím učitelům PhDr. Romanu Chrenčíkovi, Mgr. Markétě Fialové a Bc. Petře Špornové, která taktéž o konferenci odmoderovala reportáž na TV fabex (https://www.fabexmedia.cz/jsou-media-psycho/). Dále za organizaci, moderování, pevné nervy při přípravě, focení a přednášení hlavně studentům druhého ročníku Andy Novákové, Natce Šalamonové, Davidu Hanzelkovi, Barče Brachaczkové, Kačce Klečkové a Marti Bisové. Za grafickou práci také Natce, ale i studentkám prvního ročníku Elišce Kiasové a Adélce Adamovské. Nesmím opomenout ani technickou přípravu, tady díky studentům třetího ročníku Dominiku Supíkovi, Davidu Suchému, Kubovi Kopeckému a z řad učitelů Lumíru Mořkovskému. Také za občerstvení děkujeme holkám z prváku Evě Černé a Adélce Mátlové a nakonec samozřejmě děkujeme i všem dalším, kteří vypomáhali při přípravě celé akce.

Jsme moc rádi, že se i tentokrát konference povedla a proběhla bez větších komplikací a už se těšíme zase na příští rok!

foto: Marťa Bisová

Další foto a video z proběhlé akce najdete také na facebooku a instagramu školy @vosmetostrava.

 


Konference PSYCHOMÉDIA 2024 Konference PSYCHOMÉDIA 2024