Komunikace s rodilými mluvčími nebo s dalšími studenty je efektivní způsob, jak zdokonalovat své jazykové dovednosti. Chcete-li skutečně porozumět jazyku, je užitečné seznámit se s kulturou spojenou s daným jazykem. To může zahrnovat studium historie, tradic, jídla a zvyků.