Pro efektivní výuku fotografie je nezbytné začít se solidním porozuměním základům fotografie. To zahrnuje znalosti o tom, jak se vytváří fotografie ve fotoaparátu, různá nastavení a funkce fotoaparátu a jak tato nastavení upravit, abyste dosáhli požadovaného výsledku. Podpora kreativity a experimentování je další klíčovou strategií pro efektivní výuku fotografie. Fotografie je umělecká forma a jako taková vyžaduje kreativní přístup. Experimentování s různými styly, technikami a předměty může vést k odvážným a často překvapivým výsledkům.