Předměty

Určitě tě zajímá jaké předměty během studia na VOŠMET absolvuješ. Níže jsme ti je všechny vypsali. Studijní plán nezahrnuje fantastické workshopy všeho druhu, které budeme v průběhu roku vytvářet 🙂

Anglický jazyk
Český jazyk
Dějiny kultury
Etika a právo v médiích
Fotografie
Historie a současnost tisku a médií
Informační technologie
Německý jazyk
Marketing
Redigování a zpracování textů
Teorie mediální komunikace
Stylistika
Tvůrčí seminář
Tvorba školního média
Žánry v novinářské praxi
Mediální studia
Seminář mediální analýzy
Marketingový výzkum
Reklama a reklamní tvorba
Public relations
PR a korporátní komunikace
Sociologie
Politologie
Španělský jazyk
Rétorika
Komunikační dovednosti
Krizová komunikace
Základy podnikové ekonomiky
Základy ekonomie
Management
Řízení projektů
Práce s kamerou
Základy k absolventské práci
Informační společnost
Odborná praxe

Vyšší odborná škola Mediální tvorby v Ostravě

© 2019 VOŠMET | Ochrana osobních údajů

Supr jarní akce

Odpustíme ti 400 kč administrativní poplatek

Jo a 1. kolo končí už 10.6.!