fbpx

Předměty

Určitě tě zajímá, jaké předměty během studia na VOŠMET absolvuješ. Níže jsme ti je všechny vypsali. Studijní plán nezahrnuje fantastické workshopy všeho druhu, které budeme v průběhu roku vytvářet 🙂

Ty „nejvíc“ předměty, které budeš studovat

Pod křídly, těch nejlepších       v oboru

Reklamní, studiová a reportážní

Fotografie

Naučíš se, co je podstatné pro fotografii, jak vnímat světlo, komponovat a jak hledat vhodné téma. Nefotografové se naučí analyticky rozeznávat dobré fotografie od horších a fotografové se díky praktickým cvičením naučí, jak realizovat své projekty „od A do Z“.

Co se naučíš

Reklamní & mediální

Tvůrčí seminář

Nahlédneš do „redakční kuchyně“, naučíš se pracovat s mikrofonem a kamerou ve studiu i v terénu, poznáš blíže práci lidí v různých typech médií.

Co se naučíš

Reklamní a filmová

Kamera

Naučíš se základy práce s kamerou a střihem tak, abys mohl začít točit atraktivní videa. Budeš umět používat studiovou techniku a software ke zpracování obrazu i zvuku.

Co se naučíš

Rádio a televize

Komunikační dovednosti

Správná komunikace je základem každého úspěchu. Zábavnou a kreativní formou se naučíš zvládat jakékoli komunikační situace.

Co se naučíš

Bude se ti hodit

Předměty, díky kterým doplníš praxi

Marketingová komunikace

Teorie je sice základ, ale praxe a trénink tě naučí využívat všechny marketingové nástroje tak, ať to dává smysl a má efekt. Vyzkoušíš si autentické a reálné situace, které využiješ ve své praxi.

Online marketing

Online marketing každým dnem nabírá na větší a větší důležitosti a my tě naučíme, jak z toho vytěžit maximum. A hlavně máme pro tebe skvělou příležitost… během výuky budeš tvořit příspěvky na sociální sítě školy!

Mediální studia

Každý člověk pohybující se ve světě médií, marketingu PR či jakékoliv jiné tvůrčí činnosti by měl chápat dění kolem něj v souvislostech a kriticky vyhodnocovat informace, které jsou mu předkládány. V mediálních studiích si řekneme, jak na to.

Krizová komunikace

Nenech se zaskočit otázkou novináře či nečekanou situací a vyřeš vše bez zmatků a s elegancí profesionála! Nauč se odhadnout rizika, připrav krizový plán a osvoj si fungující návyky komunikace pod tlakem času a stresu. Protože kdo je připraven, nebývá překvapen!

Český jazyk

 

Čeština je předmět, ve kterém se naučíš nejen to, jak správně mluvit, ale i psát bez chyb. A hrubka v životopisu pro budoucího zaměstnavatele vypadá opravdu hloupě.

Stylistika

Vybrat správné slovo, které vystihuje přesně to, co chceme říct, není pokaždé jednoduché. A při práci ve studiu se naučíš, že krátký proslov se dá zvládnout i bez „vycpávkových“ slov prostě a vlastně.

Žurnalistické žánry

Napsat zprávu tak, abyste zaujali čtenáře, není vůbec lehké. Napsat reportáž, komentář či glosu, to je ještě těžší. V našich hodinách se to ale naučíš! A také se dozvíš, co to je obrácená pyramida.

Redigování textů

Editor, který text rediguje, musí věnovat pozornost hned několika věcem najednou. Hledá chyby češtinářské, věcné a zároveň přemýšlí nad tím, jak text zjednodušit. A je to předmět, díky kterému si obohatíš své znalosti v mnoha oborech.

Podnikání v médiích

Co je to vlastně podnikání a jak podnikat úspěšně? V tomto předmětu poznáš interaktivní formou teorii podnikání, pochopíš správnou cenotvorbu, a hlavně si prakticky podnikání vyzkoušíš.

Informační technologie

Nečekej návod na ovládání počítače nebo teorii, jak funguje. Tady se naučíš pracovat s grafikou od základů až po složitější cvičení, ale vždy zábavnou formou! Nebude chybět ani tvorba vlastní webové stránky či firemní identity.

Management

Někdo jasně ví, že chce být šéf. Ale i ten, který říká, že by nikdy lidi vést nechtěl, se stejně s nimi potkává. Naučíš se interaktivní a kreativní techniky vedení lidí.

Výzkum médií

Proč zkoumat média a veřejné mínění? Jak poznat kvalitní a nekvalitní průzkum? Co je při takovém výzkumu důležité? Na tyto otázky (a mnoho dalších) ti odpovíme!

Psychologie

V tomto předmětu budeš mít příležitost k sebepoznání v oblasti svého budoucího profesního směřování, naučíš se asertivně komunikovat a seznámíš se se způsoby, jak pracovat se stresem a psychickou zátěží. Celý semestr se budeš věnovat kreativitě, tvořivosti a psychologii reklamy.

Základy ekonomiky médií

Získáš povědomí o ekonomickém dění u nás i ve světě a budeš umět reagovat a diskutovat nad základními medializovanými tématy z oblasti mikro a makroekonomie.

Reklama a reklamní tvorba


Reklama na nás působí po celý den, a to až 5 000krát! Je to soubor kreativity, pocitů, umění využít okamžitý nápad. Reklama prodává! My tě naučíme, jak na to!

Sociologie médií

Budeš moci chápat a reflektovat ze sociologického pohledu vztah mezi médii a společností, ve které žijeme.

Anglický jazyk

Zlepšíš si svou schopnost komunikovat v angličtině! Dostaneš možnost číst, poslouchat, psát a především mluvit anglicky o kulturních, ekonomických, společenských a jiných tématech.

Politologie

Naučím tě hledat souvislosti v tom, co se děje okolo nás a ve světě. Získáš argumenty proti dezinformacím a zlepšíš si kritické myšlení.

Španělský jazyk

V našich lekcích se naučíš základy jazyka… mluvit, rozumět, číst a psát španělsky!

Německý jazyk

V němčině se naučíš porozumět základní běžné konverzaci, odpovídat na otázky a sám se taky ostatních ptát na to, co tě zajímá. Mrkneme se i na německou gramatiku a vyzkoušíme si pracovat s texty, kterým úplně nerozumíme, ale které se naučíme rozklíčovat.

Etika a právo v médiích

Už jsi někdy slyšel o aféře Watergate, „náhubkovém zákonu“, etickém kodexu nebo „kuřimské kauze?“ Jak vlastně novinář chrání svůj zdroj a co obsahuje tiskový zákon? Naučíš se, čím se při práci v médiích musíš řídit, ať „nenarazíš“.

Rétorika

Rétorika patří k nejstarším jazykovým disciplínám. Kvalita mluvené řeči, správná výslovnost, jasná formulace vyřčeného a pohotové vyjadřování: to by mělo být erbovním znakem každého vzdělaného člověka.

PR a korporátní komunikace

V předmětu PR se naučíš budovat vztahy s externí i interní veřejností, získáš dovednosti ovládání nástrojů a technik PR, díky kterým budeš ovlivňovat mínění i postoje cílových skupin a získávat od nich zpětnou vazbu. V korporátní komunikaci se budeme zabývat budováním značky a jejího mediálního obrazu či tvorbou společensky odpovědné komunikace.